Traumeel® Tabletten

Voor oraal gebruik

Traumeel® is een homeopathisch geneesmiddel met bioregulerende eigenschappen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige trauma’s, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Wordt de klacht na een week niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met jouw arts.

Het wordt aanbevolen de tabletten in de mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken.

De tabletten hoeven niet volledig opgelost te zijn, maar eerder uit elkaar beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, indien gewenst met wat water. Voor kinderen kunnen de tabletten eventueel geplet worden, toegevoegd worden aan een kleine hoeveelheid water en dan ingenomen worden.

Dosering voor volwassenen:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 1 tablet innemen.

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12 tabletten daags).

Dosering voor kinderen:

Zie bijsluiter.

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals jouw arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met jouw arts of apotheker.

Tabletten voor oraal/oromucosaal gebruik.

Bestaat in verpakkingen van 50 en 250 tabletten.

Traumeel® Tabletten is vrij te verkrijgen.

Registratiehouder en fabrikant

Heel Belgium NV
B-903I Drongen (Gent)

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE480462