Traumeel® Druppels

Voor oraal gebruik

Traumeel® is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt als ondersteunende behandeling bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van milde of matige trauma’s, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Dit homeopathische geneesmiddel wordt gebruikt volgens de principes van de bioregulerende geneeskunde.

Wordt jouw klacht na een week niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met je arts.

Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 138 mg per dosis (van 10 druppels), hetgeen overeenkomt met 4 ml bier of 2 ml wijn per dosis (uitgaande van respectievelijk 5 vol % en 12 vol % ethanol). Niet aangewezen bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals je arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met jouw arts of apotheker.

Dosering voor volwassenen:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 10 druppels innemen.

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 10 druppels innemen, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12x daags 10 druppels).

Dosering voor kinderen:

Zie bijsluiter.

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

Verpakkingen van 30 ml en 100 ml.

Oraal/oromucosaal gebruik.

Traumeel® Druppels is vrij te verkrijgen.

Registratiehouder en fabrikant

Heel Belgium NV
B-903I Drongen (Gent)

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE506142