Traumeel® crème

Voor uitwendig gebruik op de huid

Traumeel® Crème is een homeopathisch geneesmiddel met bioregulerende eigenschappen – voor uitwendig gebruik bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige traumata, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Wordt je klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met jouw arts.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter of zoals jouw arts of apotheker je dat heeft verteld. Twijfel je over het juiste gebruik? Neem dan contact op met jouw arts of apotheker.

De crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.

Tenzij anders voorgeschreven, de crème 2x per dag ('s morgens en 's avonds) aanbrengen. Indien nodig vaker aanbrengen.

Breng de crème aan op de te behandelen plekken, eventueel onder een verband.

Cetostearylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, open wonden of beschadigde huid. Mag enkel op een intacte huid worden aangebracht, dus niet op open wonden. Bij tekenen van huidinfectie dient een arts te worden geraadpleegd.

Tube met 50 g of 100 g crème.

Traumeel® Crème is vrij te verkrijgen.

Registratiehouder en fabrikant

Heel Belgium NV
B-903I Drongen (Gent)

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE447173