Traumeel® Gel

Voor uitwendig gebruik op de huid

Traumeel® Gel

Wat is Traumeel gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Traumeel gel is een homeopathisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige trauma’s, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruikt u Traumeel gel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gel is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.

Tenzij anders voorgeschreven, de gel 2x per dag (‘s morgens en ‘s avonds), indien nodig vaker aanbrengen. Breng de gel aan op de te behandelen plekken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

- U bent allergisch (overgevoelig) voor planten van de Composietenfamilie (Asteraceae).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, open wonden of beschadigde huid.

Mag enkel op een intacte huid worden aangebracht.

Bij tekenen van huidinfectie dient een arts te worden geraadpleegd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Traumeel gel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn van Traumeel gel geen gegevens over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.

Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, aangezien systemische blootstelling aan de werkzame bestanddelen van dit geneesmiddel verwaarloosbaar is.

Voor zover bekend kan Traumeel gel gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame bestanddelen in 100 g gel zijn:

Arnica montana radix

Calendula officinalis

Hamamelis virginiana

Echinacea

Echinacea purpurea

Chamomilla

Symphytum officinale

Bellis perennis

Hypericum perforatum

Millefolium

Aconitum napellus

Belladonna

Mercurius solubilis

Hepar sulphur

De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

Carbomerum 980NF, Natrii hydroxidum, Aqua purificata, Ethanolum.

Ø

D3|1,5 g

Ø|0,45 g

Ø|0,45 g

Ø|0,15 g

Ø|0,15 g

Ø|0,15 g

D4|0,1 g

Ø|0,1 g

D6|0,09 g

Ø|0,09 g

D1|0,05 g

D1|0,05 g

D6|0,04 g

D6|0,025 g

Hoe ziet Traumeel gel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gel, tubes van 50 g en 100 g.

Voor uitwendig, cutaan gebruik (op de huid).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv
B-9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09/265 95 65
E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE 500960

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Heel Belgium nv.