Traumeel® Drops

Voor oraal gebruik

Traumeel® Druppels

Wat is Traumeel, druppels en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Traumeel is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige trauma’s, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Dit homeopathische geneesmiddel wordt gebruikt volgens de principes van de bioregulerende geneeskunde.

Wordt uw klacht na een week niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

Hoe neemt u Traumeel, druppels in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  • Dosering voor volwassenen:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 10 druppels innemen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 10 druppels innemen, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12x daags 10 druppels).

  • Dosering voor kinderen:

Adolescenten van 12 tot 18 jaar:
Gebruikelijke dosering: 3x daags 10 druppels innemen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 10 druppels innemen, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 9x daags 10 druppels).

Kinderen van 6 tot 11 jaar:
Gebruikelijke dosering: 3x daags 7 druppels innemen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 7 druppels innemen, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 9x daags 7 druppels).

Kinderen van 2 tot 5 jaar:
Gebruikelijke dosering: 3x daags 5 druppels toedienen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 5 druppels toedienen, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 9x daags 5 druppels).

Kinderen jonger dan 2 jaar:
Gebruikelijke dosering: 3x daags 3 druppels toedienen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 3 druppels toedienen, daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 5x daags 3 druppels).

De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden, en enkele seconden in de mond worden gehouden alvorens door te slikken.

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U bent allergisch (overgevoelig) voor planten van de Composietenfamilie (Asteraceae).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat 35 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 138 mg per dosis (van 10 druppels), hetgeen overeenkomt met 4 ml bier of 2 ml wijn per dosis (uitgaande van respectievelijk 5 vol % en 12 vol % ethanol). Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Traumeel, druppels nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Traumeel, druppels geen gegevens over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken.

Voor zover bekend kan Traumeel, druppels gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Traumeel, druppels invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame bestanddelen in 100 g oplossing zijn:

Arnica montana radix

Calendula officinalis

Hamamelis virginiana

Millefolium

Belladonna

Aconitum napellus

Mercurius solubilis

Hepar sulphur

Chamomilla

Symphytum officinale

Bellis perennis

Echinacea

Echinacea purpurea

Hypericum perforatum

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Aqua purificata, Ethanolum.

-

D2|5 g

D2|5 g

D2|5 g

D3|5 g

D4|25 g

D3|10 g

D8|10 g

D8|10 g

D3|8 g

D8|8 g

D2|2 g

D2|2 g

D2|2 g

D2|1 g

Hoe ziet Traumeel, druppels eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.
Verpakkingen van 30 ml en 100 ml.
Oraal/oromucosaal gebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv
B-9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE506142

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Heel Belgium nv.