Traumeel® Cream

Voor uitwendig gebruik op de huid

Traumeel® Crème

Wat is Traumeel crème en waarvoor wordt het gebruikt?

Traumeel crème is een homeopathisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige traumata, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe gebruikt u Traumeel crème?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.

Tenzij anders voorgeschreven, de crème 2x per dag ('s morgens en 's avonds), indien nodig vaker aanbrengen.

Breng de crème aan op de te behandelen plekken, eventueel onder een verband.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

- U bent allergisch (overgevoelig) voor planten van de composietenfamilie (Asteraceae).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Cetostearylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, open wonden of beschadigde huid. Mag enkel op een intacte huid worden aangebracht. Bij tekenen van huidinfectie dient een arts te worden geraadpleegd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met anders geneesmiddelen bekend.

Gebruikt u naast Traumeel crème andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn voor dit product geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, aangezien systemische blootstelling aan de werkzame bestanddelen van Traumeel verwaarloosbaar is.

Voor zover bekend kan Traumeel, crème gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Tot op heden werden geen schadelijke effecten gemeld.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Welke stoffen zitten er in Traumeel crème?

De werkzame bestanddelen van 100 g crème zijn:

Amica montana radix

Calendula officinalis

Hamamelis virginiana

Echinacea

Echinacea purpurea

Chamomilla

Symphytum officinale

Bellis perennis

Hypericum perforatum

Millefolium

Aconitum napellus

Belladonna

Mercurius solubilis

Hepar sulphur

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A, Paraffinum liquidum, Vaselinum album, Aqua puriflcata, Ethanolum.

Ø

D3|1,5 g

Ø| 0,45 g

Ø|0,45 g

Ø|0,15 g

Ø| 0,15 g

Ø| 0,15 g

D4|0,1 g

Ø|0,1 g

D6|0,09 g

Ø| 0,09 g

D1|0,05 g

D1|0,05 g

D6|0,04 g

D6|0,025 g

Hoe ziet Traumeel crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tube met 50 g of 100 g crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv
B-903I Drongen (Gent)
Tel.: 09/265 95 65
E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE447173

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Heel Belgium nv.