Traumeel® Tablets

Voor oraal gebruik

Traumeel® Tabletten

Wat zijn Traumeel® Tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Traumeel is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige trauma’s, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten.

Wordt uw klacht na een week niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

Hoe neemt u Traumeel tabletten in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het wordt aanbevolen de tabletten in de mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken.
De tabletten moeten niet volledig opgelost zijn, maar eerder uit mekaar beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, indien gewenst met wat water. Voor kinderen kunnen de tabletten eventueel geplet worden, toegevoegd worden aan een kleine hoeveelheid water en dan toegediend.

  • Dosering voor volwassenen:

Gebruikelijke dosering: 3x daags 1 tablet innemen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12 tabletten daags).

  • Dosering voor kinderen:

Adolescenten van 12 tot 18 jaar:
Gebruikelijke dosering: 3x daags 1 tablet innemen.
Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12 tabletten daags).

Kinderen van 6 tot 11 jaar:
Gebruikelijke dosering: 2x daags 1 tablet innemen.
Bij acute klachten: om het uur tot 2 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 8 tabletten daags).

Kinderen van 2 tot 5 jaar:
Gebruikelijke dosering: 1-2x daags 1 tablet toedienen.
Bij acute klachten: om het uur tot 2 uur 1 tablet toedienen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 6 tabletten daags).

Kinderen jonger dan 2 jaar:
Gebruikelijke dosering: 1x daags 1 tablet toedienen.
Bij acute klachten: om het uur tot 2 uur 1 tablet toedienen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 4 tabletten daags).

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

Bij allergie (overgevoeligheid) voor één van de werkzame bestanddelen of hulpstoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Bij allergie (overgevoeligheid) voor planten van de Composietenfamilie (Asteraceae).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Traumeel tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Indien de symptomen aanhouden of verergeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Traumeel tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Traumeel tabletten geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht, gezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken.

Voor zover bekend kan Traumeel tabletten gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Traumeel tabletten invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Bestanddelen

De werkzame bestanddelen in 1 tablet van 301,5 mg zijn:

Arnica montana radix

Calendula officinalis

Hamamelis virginiana

Millefolium

Belladonna

Aconitum napellus

Mercurius solubilis

Hepar sulphur

Chamomilla

Symphytum officinale

Bellis perennis

Echinacea

Echinacea purpurea

Hypericum perforatum

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Lactosum monohydricum, Magnesii stearas.

Ø

D2|15 mg

D2|15 mg

D2|15 mg

D3|15 mg

D4|75 mg

D3|30 mg

D8|30 mg

D8|30 mg

D3|24 mg

D8|24 mg

D2|6 mg

D2|6 mg

D2|6 mg

D2|3 mg

Hoe ziet Traumeel tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tabletten voor oraal/oromucosaal gebruik.
Bestaat in verpakkingen van 50 en 250 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Heel Belgium nv
B-9031 Drongen (Gent)
Tel.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HO-BE480462

Afleveringswijze

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel.

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Heel Belgium nv.